Các số liệu của VeChain (VEN) gần đây cho thấy, đồng Altcoin này đã tăng hơn 20% kể từ đầu tháng 6 sau khi ra mắt phần mềm mainNet và token swap.

Ngày khởi chạy của nền tảng này được đặt vào ngày 30/6. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã thông báo rằng ngày ra mắt có thể thay đổi nếu phát hiện thấy các lỗi mới.

Khi phần mềm blockchain ra mắt, các sàn giao dịch nổi tiếng và có uy tín được dự kiến sẽ trao đổi token cho bạn, chuyển đổi ERC20 VEN tokens sang coin mới, cái mà sử dụng VET làm biểu tượng.

Nếu bạn không có hoặc không muốn trao đổi đồng tiền của mình, VeChain sẽ phát hành một chiếc ví mới cùng lúc với việc khởi động mainnet, nó có thể sử dụng để hoán đổi VEN của bạn thành VET.

Mỗi 1 VEN token bạn có sẽ được chuyển đổi thành 100 VET. Điều này tạo thuận lợi cho các giao dịch nhỏ hơn và một số trường hợp sử dụng của VeChain, chẳng hạn như IoT.

VeChain gần đây đã phát hành một whitepaper cải tiến hơn, phác thảo các kế hoạch tương lai để giải quyết các chuỗi cung ứng, IoT, các vấn đề của chính phủ, ID blockchain và nhiều hơn nữa.