💢Tổng kết số lệnh thắng – thua của đội nhóm chuyên gia Trần Khánh Phương 💢

tổng số lệnh : 26

số lênh thắng: 22 

số lệnh thua : 4

Bảng tổng hợp:

CẶP TIỀNCALL – PUTWIN – LOST
1USD/CHFPUTLOST
2USD/CHFPUTWIN
3USD/CHFPUTWIN
4USD/CHFPUTWIN
5USD/CHFPUTWIN
6USD/CADCALLLOST
7USD/CADCALLLOST
8USD/CADCALLLOST
9USD/CHFPUTWIN
10USD/CHFPUTWIN
11USD/CHFCALLWIN
12USD/CHFCALLWIN
13USD/CHFCALLWIN
14USD/CHFCALLWIN
15USD/CHFCALLWIN
16USD/CHFPUTWIN
17USD/CHFPUTWIN
18USD/CHFPUTWIN
19USD/CHFPUTWIN
20USD/CHFPUTWIN
21USD/CHFPUTWIN
22USD/CHFPUTWIN
23USD/CHFCALLWIN
24EUR/USDCALLWIN
25EUR/USDPUTWIN
26USD/CHFCALLWIN

 

Chúc anh em trader một ngày tốt lành – GGTRADE