Đội nhóm My phát lệnh và đã tổng hợp được vào ngày 7.4.2020 bao gồm

tổng lệnh: 24

tổng thắng: 14

tổng thua: 10

tổng tiền đầu tư: 210

Tổng tiền nhận về lại: 218

Bảng tổng hợp lệnh của đội

 

Cặp tiềnPUT – CALLWIN – LOST
1EUR/USDCALLWIN
2EUR/USDPUTWIN
3EUR/USDCALLLOST
4EUR/USDCALLWIN
5EUR/USDPUTWIN
6EUR/USDCALLWIN
7EUR/USDPUTWIN
8USD/CHFCALLLOST
9USD/CHFCALLLOST
10EUR/USDPUTWIN
11USD/CHFPUTWIN
12USD/CHFCALLLOST
13EUR/CHFCALLLOST
14EUR/CHFCALLLOST
15EUR/CHFCALLLOST
16EUR/CHFCALLLOST
17EUR/CHFCALLLOST
18EUR/CHFPUTWIN
19EUR/CHFPUTWIN
20GDP/USDCALLWIN
21GDP/USDCALLWIN
22GDP/USDCALLLOST
23EUR/CHFPUTWIN
24EUR/CHFPUTWIN
24 LỆNH

 

 

Chúc mọi người một ngày tốt lành . GGTRADE