Tổng hợp lệnh ngày 7.7.2020 nhà CS

Tổng hợp lệnh ngày 7.7.2020 nhà CS

Tổng lệnh: 32

Lệnh thắng : 27

Lệnh thua : 5

Một vài hình ảnh của lệnh win

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$