Tổng hợp lệnh ngày 29.7.2020 nhà CS

Tổng hợp lệnh ngày 29.7.2020 nhà CS

Tổng lệnh: 50

Lệnh thắng : 47

Lệnh thua : 3

Một vài hình ảnh của lệnh win

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$