Tổng hợp lệnh ngày 3.8.2020 nhà CS

Tổng hợp lệnh ngày 3.8.2020 nhà CS

Tổng lệnh: 45

Lệnh thắng : 42

Lệnh thua : 3

Một vài hình ảnh của lệnh win