Tổng hợp lệnh ngày 20.7.2020 nhà CS

Tổng hợp lệnh ngày 20.7.2020 nhà CS

Tổng lệnh: 40

Lệnh thắng : 34

Lệnh thua : 6

Một vài hình ảnh của lệnh win

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$