TIN TỨC SỰ KIỆN NGÀY 7/12/2017


?13:45 – Tỷ Lệ Thất Nghiệp không điều chỉnh theo thời vụ Thụy Sĩ (Tháng 11)
?14:00 – Sản Lượng Công Nghiệp Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 10)
?15:30 – Chỉ Số Giá Nhà Halifax – Vương Quốc Anh(Tháng trên tháng) (Tháng 11)
?16:50 – Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha
?17:00 – Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP – Liên minh tiền tệ châu Âu (Quý trên quý) (Quý 3)
?20:30 – Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu Hoa Kỳ
?22:00 – Chỉ Số PMI Ivey Canada (Tháng 11)
?23:00 – Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
? ? ?
Xem thêm thông tin tại:
? http://www.ggbinary.com/vi/InstructorComments/
Đăng ký tài khoản tham gia:
? http://www.ggbinary.com/vi/BiggestInAsia/
#phantichhangngay
#sukienhangngay
#sukienkinhte
#tintucsukien
#lichkinhte
#ggbinary