KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH NGÀY 7/12/2017


“Từ kỹ thuật cho thấy, chỉ số USD ngày hôm qua giảm điều chỉnh đến trên 93.15 đã nhận hỗ trợ, phục hồi và nhận kháng cự tại dưới mức 93.65, đóng cửa tại 93.58, có nghĩa là USD ngắn hạn sau khi điều chỉnh giảm sẽ vẫn tiếp tục phục hồi tăng.
Nếu như chỉ số USD ngày hôm nay giảm điều chỉnh đến trên mức 93.30 – 93.47 và nhận hỗ trợ thì mục tiêu phục hồi sẽ đến 93.88. Nếu USD pha vỡ mức 93.15, thì khả năng tiếp tục giảm đến 93.00, thậm chí đến 92.80 đều khá lớn.”
???
Xem chi tiết tại:
? https://www.ggbinary.com/…/InstructorComments/show/4268.html
Đăng ký tài khoản tham gia:
? http://www.ggbinary.com/vi/BiggestInAsia/
#ggbinary
#khuyến_nghị_giao_dịch
#quyền_chọn_nhị_phân
#chuyên_gia_phân_tích
#phân_tích_hằng_ngày