GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH NGÀY 4/12/2017


“Từ kỹ thuật cho thấy, chỉ số USD vào thứ 6 tuần trước phục hồi nhận kháng cự tại dưới đường trung bình ngày 10, có nghĩa là USD ngắn hạn có thể duy trì xu hướng giao động. Nếu như chỉ số USD ngày hôm nay phục hồi nhận kháng cự tại dưới 93.30, thì mục tiêu giảm sẽ chỉ đến 92.55. Nếu USD giảm phá vỡ mức hỗ trợ của 92.50, thì việc tiếp tục giảm đến 92.30 chỉ là vấn đề về thời gian.”
???
Xem chi tiết tại:
?https://www.ggbinary.com/…/InstructorComments/show/4257.html
Đăng ký tài khoản tham gia:
?http://www.ggbinary.com/vi/BiggestInAsia/
#ggbinary
#khuyến_nghị_giao_dịch
#chuyên_gia_phân_tích
#quyền_chọn_nhị_phân
#binary_options

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc