CHIẾN LƯỢC TRUNG HẠN TRONG ĐẦU TƯ QUYỀN CHỌN NHỊ PHÂN

?Tại sao chiến lược này gọi là trung hạn, đơn giản vì chiến lược này áp dụng với khung thời gian từ một ngày trở lên, cụ thể và là trong khoảng thời một ngày đến một tuần. Điều kiện chính của chiến lược này là phải có một xu hướng rõ ràng. Trong chiến lược trung hạn, bạn sẽ phải sử dụng đường trung bình đơn giản (SMA), các mức hỗ trợ – kháng cự và đặc biệt là xu hướng được phân tích.
?Tài sản hoàn hảo để áp dụng chiến lược này là cặp tiền tệ EUR/USD (các cặp tiền tệ khác vẫn được nhưng phải thay đổi các chỉ số).
???
Xem chi tiết tại:
?https://quyenchonnhiphan.com/chien-luoc-trung-han-trong-dau-tu-tuy-chon-nhi-phan/
Đăng ký tài khoản tham gia:
?http://www.ggbinary.com/vi/BiggestInAsia/
#ggbinary
#chiến_lược_trung_hạn
#quyền_chọn_nhị_phân