Nhận định thị trường ngày 8/3: ‘Tích lũy và giằng co’. Trong phiên cuối tuần, thị trường dự báo sẽ có diễn biến giằng co quanh ngưỡng tâm lý 1000 điểm.

Xem thêm: Việc làm thêm online tại nhà

00:15 USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC
06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Năm trên năm) (Tháng 1)
06:50 JPY Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 1)

tin tức sự kiện tài chính ngày 8.3.2019
06:50 JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 4)
06:50 JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 4)
14:00 EUR Đơn Hàng Nhà Máy của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
20:15 CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 2)

Xem thêm: Kiếm tiền quyền chọn nhị phân

20:30 USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (YOY) (Năm trên năm) (Tháng 2)
20:30 CAD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 2)
23:30 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB