GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

03:00 NZD Quyết Định Lãi Suất
03:00 NZD Báo Cáo Chính Sách Tiền Tệ RBNZ
03:00 NZD Bản Công Bố Lãi Suất của RBNZ
04:00 NZD Cuộc Họp Báo của NHTW Niu-Di Lân
06:50 JPY Tài Khoản Vãng Lai Được Điều Chỉnh
06:50 JPY Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 9)
07:01 GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 10)
13:45 CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 10)
13:45 CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 10)
14:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch của Đức (Tháng 9)
16:00 EUR Báo Cáo Hàng Tháng của ECB
16:40 EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha
20:15 CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 10)
20:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
20:30 CAD Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 9)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn