GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

02:00 USD Báo cáo Beige Book
07:01 GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 11)
07:30 AUD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 10)
07:30 AUD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 10)
08:15 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC
14:00 EUR Đơn Hàng Nhà Máy của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 10)
16:05 AUD Bài Phát Biểu của Debelle, Trợ Lý Thống Đốc RBA
17:00 GBP Bài Phát Biểu của Ramsden, Thành Viên MPC
20:15 USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 11)
20:15 CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 11)
20:30 USD Hàng Hóa Xuất Khẩu
20:30 USD Hàng Hóa Nhập Khẩu
20:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
20:30 USD Năng Suất Phi Nông Nghiệp (Quý trên quý) (Quý 3)
20:30 USD Năng Suất Phi Nông Nghiệp (Quý trên quý) (Quý 3)


20:30 USD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 10)
20:30 USD Phí Tổn Nhân Công Đơn Vị (Quý trên quý) (Quý 3)
20:30 CAD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 10)
20:35 CAD Bài Phát Biểu của Poloz, Thống Đốc Ngân Hàng Canada
21:45 USD PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 11)
21:45 USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 11)
22:00 USD Chuyên Chở Tư Liệu Sản Xuất Phi Quốc Phòng, Không Tính Máy Bay (Tháng trên tháng)
22:00 USD Đơn Hàng Nhà Máy (Tháng trên tháng) (Tháng 10)
22:00 USD Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 11)
22:00 USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 11)
22:00 CAD Chỉ Số PMI Ivey (Tháng 11)
23:00 USD Dự Trữ Dầu Thô
23:00 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn