04:45 NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
04:45 NZD Cán Cân Mậu Dịch (Năm trên năm) (Tháng 12)
07:30 AUD Lòng Tin Kinh Doanh của NAB (Tháng 12)
16:15 GBP Bài Phát Biểu của Woods, Phó Thống Đốc NHTW Anh
20:30 USD Cán Cân Thương Mại Hàng Hóa (Tháng 11)
21:00 USD Chỉ số HPI Composite – 20 của S&P/CS (Năm trên năm) (Tháng 11)
22:00 USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 1)