Nhận định chứng khoán 27/3: Giảm tỷ trọng được khuyến khích. ART bảo lưu quan điểm sự hồi phục của thị trường chỉ mang tính kỹ thuật và ngắn hạn.

02:00 USD Bài Phát Biểu của Daly, Thành Viên FOMC
03:00 NZD Quyết Định Lãi Suất
03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
06:00 AUD Bài Phát Biểu của Kent, Trợ Lý Thống Đốc RBA
08:00 NZD Quyết Định Lãi Suất
08:00 NZD Bản Công Bố Lãi Suất của RBNZ
09:00 NZD Cuộc Họp Báo của NHTW Niu-Di Lân
15:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 3)
15:00 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
15:05 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB

Xem thêm: Kiếm tiền quyền chọn nhị phân

tin tức sự kiện tài chính ngày 27.3.2019

15:05 EUR Bài Phát Biểu của Nowotny, Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
15:45 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB
17:00 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB
17:40 EUR Đấu Giá Bund 10 Năm của Đức
17:45 EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB
18:00 EUR Tổng Số Người Tìm Việc ở Pháp
19:30 USD Hàng Hóa Xuất Khẩu
19:30 USD Hàng Hóa Nhập Khẩu
19:35 USD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 1)
20:30 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma
22:00 USD Tài Khoản Vãng Lai (Quý 4)

Xem thêm: Làm thêm online tại nhà