Nhận định thị trường ngày 26/3: ‘Xu hướng điều chỉnh được hình thành’. Thị trường được kỳ vọng sẽ cho phản ứng hồi phục tăng điểm trở lại.

00:03 BRL Công Việc theo Bảng Lương Ròng của CAGED (Tháng 2)
03:30 AUD Bài Phát Biểu của Ellis, Trợ Lý Thống Đốc RBA
04:45 NZD Cán Cân Mậu Dịch (Năm trên năm) (Tháng 2)
04:45 NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
07:30 USD Bài Phát Biểu của Rosengren, Thành Viên FOMC
14:00 EUR Môi Trường Tiêu Dùng của Gfk Đức (Tháng 4)
14:45 USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC

tin tức sự kiện tài chính ngày 26.3.2019

Xem thêm: Kiếm tiền quyền chọn nhị phân

14:45 EUR GDP của Pháp (Quý trên quý) (Quý 4)
16:30 GBP Chấp Thuận Tổng Tiền Cho Vay Thế Chấp
18:00 GBP Bài Phát Biểu của Broadbent, Thành Viên MPC
19:30 USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 2) 1.320M 1.317M
19:30 USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 2)
20:00 USD Chỉ số HPI Composite – 20 của S&P/CS (Năm trên năm) (Tháng 1)
20:00 BRL Biên Bản Họp Copom của BCB
21:00 USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 3)

Xem thêm: Làm thêm online tại nhà