Nhận định chứng khoán 25/3: Phục hồi trong nghi ngờ. Thị trường có thể duy trì được sự hồi phục vào phiên đầu tuần sau.

Xem thêm: Kiếm tiền quyền chọn nhị phân

12:00 SGD CPI Singapore (Năm trên năm) (Tháng 2)
13:30 GBP GBP/USD Index
13:30 USD Gold Index
13:31 USD S&P 500 Index
13:31 CAD USD/CAD Index
13:32 CHF USD/CHF Index
13:32 AUD AUD/USD Index

tin tức sự kiện tài chính ngày 25.3.2019
13:33 JPY Bài Phát Biểu của Harada, Thành Viên Hội Đồng BOJ
13:33 JPY USD/JPY Index
13:30 NZD NZD/USD Index
13:30 EUR EUR/USD Index
16:00 EUR Chỉ Số Kỳ Vọng Kinh Doanh của Đức
16:00 EUR Chỉ Số Đánh Giá Hiện Tại Đức
16:01 EUR Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh Ifo của Đức
16:30 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
17:00 USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC
18:30 BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB

Xem thêm: Làm thêm online tại nhà