01:42 BRL Công Việc theo Bảng Lương Ròng của CAGED (Tháng 12)
04:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
07:30 AUD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 12)
07:30 AUD Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 12)
07:30 AUD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 12)
15:15 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 1)
15:15 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 1)
15:30 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 1)
15:30 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 1)
16:00 NOK Quyết Định Lãi Suất của Na Uy
16:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 1)


16:00 EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 1)
16:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 1)
19:00 BRL Công Việc theo Bảng Lương Ròng của CAGED
19:45 EUR Tỷ Lệ Phương Tiện Tiền Gửi
19:45 EUR Công Cụ Cho Vay Thanh Khoản của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
19:45 EUR Quyết Định Lãi Suất (Tháng 1)
20:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
20:30 EUR Cuộc Họp Báo ECB
21:45 USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 1)
21:45 USD PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 1)
21:45 USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 1)
23:00 USD Dự Trữ Dầu Thô
23:00 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma