04:45 NZD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Năm trên năm) (Quý 4)
04:45 NZD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Quý trên quý) (Quý 4)
06:50 JPY Cán Cân Mậu Dịch được Điều Chỉnh
06:50 JPY Hàng Hóa Xuất Khẩu (Năm trên năm) (Tháng 12)
06:50 JPY Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 12)
12:00 SGD CPI Singapore (Năm trên năm) (Tháng 12)
15:00 ZAR CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
15:00 ZAR CPI Nam Phi (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
16:30 GBP Bài Phát Biểu của Broadbent, Thành Viên MPC
18:00 GBP Đơn Đặt Hàng Xu Hướng Công Nghiệp của CBI (Tháng 1)
20:30 CAD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 11)
20:30 CAD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 11)