Nhận định thị trường ngày 22/3: ‘Có tín hiệu về xu hướng giảm ngắn hạn’. Trong phiên cuối tuần, thị trường dự báo sẽ giảm về vùng hỗ trợ 970-980 điểm.

06:30 JPY CPI Lõi Quốc Gia (Năm trên năm) (Tháng 2)
06:30 JPY CPI Quốc Gia (Tháng trên tháng)
15:15 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 3)
15:15 EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB
15:30 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 3)
15:30 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 3)
16:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 3)
16:00 EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 3)
16:01 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 3)
17:15 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB
19:30 CAD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 2)

tin tức sự kiện tài chính ngày 22.3.2019

Xem thêm: Kiếm tiền quyền chọn nhị phân

19:30 CAD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
19:31 CAD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:35 CAD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
20:30 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
20:45 USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 3)
20:45 USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 3)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 2)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng trên tháng) (Tháng 2)

Xem thêm: Làm thêm online tại nhà