Chốt phiên giao dịch ngày 21/2, dầu, vàng, đồng và cao su đều giảm trở lại. Khí gas tự nhiên cao nhất trong 3 tuần. Thép tăng, gạo tăng mạnh tại Thái Lan; lúa mì, ngô và đậu tương đều tăng giá.

00:35 CAD Bài Phát Biểu của Poloz, Thống Đốc Ngân Hàng Canada
05:30 AUD Bài Phát Biểu của Lowe, Thống Đốc Ngân Hàng Dự Trữ Australia
06:30 JPY CPI Lõi Quốc Gia (Năm trên năm) (Tháng 1)
06:30 JPY CPI Quốc Gia (Tháng trên tháng)
14:00 EUR GDP Đức (Quý trên quý) (Quý 4)
14:00 EUR GDP Đức (Năm trên năm) (Quý 4)
16:00 EUR Chỉ Số Kỳ Vọng Kinh Doanh của Đức

tin tức sự kiện tài chính ngày 22.2.2019

Xem thêm: Đầu tư online tại nhà

16:00 EUR Chỉ Số Đánh Giá Hiện Tại Đức
16:00 EUR Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh Ifo của Đức
17:00 EUR CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 1)
17:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
17:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 1)
19:00 BRL Công Việc theo Bảng Lương Ròng của CAGED
20:15 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
20:30 CAD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 CAD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
22:15 USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC
22:30 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
23:00 USD Fed Monetary Policy Report

Xem thêm: Kiếm tiền quyền chọn nhị phân