Nhận định thị trường ngày 21/3: ‘Hồi phục trở lại’. Trong phiên kế tiếp, thị trường dự báo sẽ hồi phục tăng điểm trở lại.

01:00 USD Dự Báo Kinh Tế của FOMC
01:00 USD Bản Tuyên Bố của FOMC
01:05 USD Quyết Định Lãi Suất
01:30 USD Cuộc Họp Báo FOMC
04:00 BRL Quyết Định Lãi Suất của Brazil
04:45 NZD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 4)
07:30 AUD Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 2)
07:30 AUD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 2)
15:30 CHF Quyết Định Lãi Suất
15:30 CHF Đánh Giá Chính Sách Tiền Tệ SNB
16:00 CHF Cuộc Họp Báo SNB

tin tức sự kiện tài chính ngày 21.3.2019

Xem thêm: Kiếm tiền quyền chọn nhị phân

16:00 NOK Quyết Định Lãi Suất của Na Uy
16:05 EUR Báo Cáo Hàng Tháng của ECB
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Năm trên năm) (Tháng 2)
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
16:40 EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha
19:00 GBP Cắt giảm theo số phiếu của MPC (Tháng 3)
19:00 GBP Gia tăng theo số phiếu của MPC (Tháng 3)
19:01 GBP Không thay đổi theo số phiếu của MPC (Tháng 3)
19:05 GBP Tổng số tiền Nới Lỏng Định Lượng (QE) của Ngân Hàng Anh (Tháng 3)
19:10 GBP Quyết Định Lãi Suất (Tháng 3)
19:30 USD Tài Khoản Vãng Lai (Quý 4)
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:35 CAD Doanh Số Bán Sỉ (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

Xem thêm: Đầu tư online tại nhà