Thị trường ngày 21/2: dầu cao nhất năm 2019. vàng cao nhất gần 10 tháng, palađi lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.500 USD/ounce. Trong khi lúa mì thấp nhất 7 tháng, thép và quặng sắt giảm.

01:10 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC
02:00 USD Biên Bản Họp của FOMC
04:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
07:30 AUD Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 1)
14:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
14:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
14:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
15:00 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB
15:15 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 2)
15:15 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 2)
15:30 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 2)
16:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 2)
16:40 EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha

tin tức sự kiện tài chính

Xem thêm: Đầu tư online uy tín nhất 2019

17:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
19:00 GBP Bài Phát Biểu của Haldane, Thành Viên MPC BoE
19:30 EUR ECB Công Bố Báo Cáo Cuộc Họp Chính Sách Tiền Tệ
19:50 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
20:30 USD Chuyên Chở Tư Liệu Sản Xuất Phi Quốc Phòng, Không Tính Máy Bay (Tháng trên tháng)
20:30 USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 2)
20:30 CAD Doanh Số Bán Sỉ (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB
21:45 USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 2)
22:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 1)
23:00 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma

Xem thêm: Kiếm tiền quyền chọn nhị phân