01:00 USD Bài Phát Biểu của George, Thành Viên FOMC
01:00 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC
02:00 GBP Quốc hội Anh bỏ phiếu thỏa thuận Brexit
04:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
04:45 NZD Doanh Số Bán Lẻ Thẻ Điện Tử (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
06:30 AUD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Tháng 1)
11:30 JPY Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Tertiary (Tháng trên tháng)
14:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
16:15 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh
16:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 12)
16:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 12)


16:30 GBP CPIH (Năm trên năm)
16:30 GBP Chấp Thuận Tổng Tiền Cho Vay Thế Chấp
16:30 GBP Đầu Vào PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
17:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 USD Giá Xuất Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 USD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
22:00 USD Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng trên tháng) (Tháng 11)
22:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
22:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma