Nhận định thị trường ngày 15/3: ‘Rủi ro điều chỉnh vẫn còn nhưng ở mức thấp’. Dòng ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt đà tăng của thị trường. Những cổ phiếu midcap và penny nhận được sự lan tỏa tốt.

00:00 GBP Quốc hội Anh bỏ phiếu về việc gia hạn Brexit
04:30 NZD Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 2)
05:50 CAD Bài Phát Biểu của Wilkins, Thành Viên Hội Đồng Thống Đốc BoC
10:00 JPY Báo Cáo Chính Sách Tiền Tệ BoJ
10:00 JPY Quyết Định Lãi Suất
15:55 JPY Thống Đốc Ngân Hàng Nhật Bản Kuroda Phát Biểu
16:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA

tin tức sự kiện tài chính ngày 15.3.2019

Xem thêm: Kiếm tiền quyền chọn nhị phân

17:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
17:00 EUR CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 2)
17:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 2)
19:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 3)
19:30 CAD Doanh Số Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
20:15 USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
20:15 USD Sản Lượng Công Nghiệp (Năm trên năm)
21:00 USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 1)
21:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 3)

Xem thêm: việc làm thêm online tại nhà