Nhận định thị trường ngày 14/3: ‘Tăng điểm’. Dưới sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng, thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên cuối tuần.

00:00 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
02:00 GBP UK Parliament vote on No Brexit Deal
07:01 GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 2)
09:00 CNY Đầu Tư Tài Sản Cố Định Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 2)
09:00 CNY Sản Lượng Công Nghiệp của Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 2)
09:00 CNY Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Trung Quốc
13:30 INR WPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 2)
14:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 2)

tin tức sự kiện tài chính ngày 14.3.2019

Xem thêm: Kiếm tiền quyền chọn nhị phân

14:30 CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
14:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
14:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
18:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng OPEC
19:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
19:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Năm trên năm) (Tháng 1)
19:30 USD Giá Xuất Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
9:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 1)

Xem thêm: Làm thêm online tại nhà