00:00 USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC
02:00 USD Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 12)
02:10 NZD Bài Phát Biểu của Orr, Thống Đốc RBNZ
06:50 JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 4)
06:50 JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 4)
07:01 GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 1)
13:30 INR WPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 1)
14:00 EUR GDP Đức (Quý trên quý) (Quý 4)
14:00 EUR GDP Đức (Năm trên năm) (Quý 4)
14:30 CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

tin tức sự kiện tài chính ngày 14.2.2019
16:30 GBP Bài Phát Biểu của Vlieghe, Thành Viên MPC
17:00 EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 4)
17:00 EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 4)
20:30 USD PPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
20:30 USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
20:30 USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
20:30 USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 CAD Doanh Số Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 CAD Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
22:00 USD Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng trên tháng) (Tháng 11)
23:00 USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC