Nhận định thị trường ngày 13/3: ‘Rung lắc’. Trong tuần này, danh mục quỹ ETFs tái cơ cấu sẽ khiến các cổ phiếu Bluechips tiếp tục biến động.

Xem thêm: Kiếm tiền quyền chọn nhị phân

00:00 USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm
03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
06:30 AUD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Tháng 3)
11:30 JPY Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Tertiary (Tháng trên tháng)
15:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 2)
15:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 2)
15:30 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB
17:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
19:30 GBP Báo Cáo Dự Báo Kinh Tế Mùa Xuân
19:30 USD Chuyên Chở Tư Liệu Sản Xuất Phi Quốc Phòng, Không Tính Máy Bay (Tháng trên tháng)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô

Xem thêm: Làm thêm online tại nhà