Nhận định thị trường ngày 12/3: ‘Giằng co và tích lũy’. Trong phiên kế tiếp, thị trường dự báo sẽ hồi phục tăng điểm nhẹ. Vùng 980-982 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng của thị trường trong những phiên kế tiếp.

06:00 USD Chủ tịch Fed Powell phát biểu
06:50 JPY Chỉ Số Điều Kiện Sản Xuất Lớn của BSI (Quý 1)
07:30 AUD Cho Vay Mua Nhà (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
07:30 AUD Lòng Tin Kinh Doanh của NAB (Tháng 2)
13:30 EUR Bảng Lương Phi Nông Nghiệp của Pháp (Quý trên quý) (Quý 4)
15:30 SEK CPI Thụy Điển (Năm trên năm) (Tháng 2)
15:30 SEK Swedish CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
16:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng trên tháng)
16:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

tin tức sự kiện tài chính ngày 12.3.2019

Xem thêm: Kiếm tiền quyền chọn nhị phân

17:45 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB
19:00 INR CPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 2)
19:00 BRL CPI Brazil (Năm trên năm) (Tháng 2)
19:00 BRL Brazilian CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 USD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 2)
19:30 USD CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:45 USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC
20:00 GBP Đánh Giá GDP của NIESR
20:45 USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC
21:00 GBP Công cụ theo dõi GDP hàng tháng NIESR

Xem thêm: Kiếm tiền online tại nhà