00:30 EUR Bài Phát Biểu của Weidmann, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Đức
03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
06:00 AUD Bài Phát Biểu của Bullock, Trợ Lý Thống Đốc RBA
08:30 AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
08:30 AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 1)
13:30 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB


14:15 CHF CPI Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
15:00 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB
16:00 INR Quyết Định Lãi Suất của Ấn Độ
17:40 GBP Bài Phát Biểu của Tenreyro, Thành Viên MPC
19:30 USD Hàng Hóa Xuất Khẩu
19:30 USD Hàng Hóa Nhập Khẩu
19:30 USD Năng Suất Phi Nông Nghiệp (Quý trên quý) (Quý 1)
19:30 USD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 4)
19:30 USD Phí Tổn Nhân Công Đơn Vị (Quý trên quý) (Quý 1)
19:30 CAD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 CAD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 4)
21:00 CAD Chỉ Số PMI Ivey (Tháng 5)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma
23:00 GBP Bài Phát Biểu của McCafferty, Thành Viên MPC