GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

00:00 USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan
00:00 USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC
06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Năm trên năm)
06:30 JPY Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc (Tháng 2)


06:30 JPY CPI Lõi của Tokyo (Năm trên năm) (Tháng 3)
06:50 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
13:45 EUR Chỉ Số Chi Tiêu Tiêu Dùng Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
13:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng)
13:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng)
16:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 3)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc