00:00 USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan
00:00 USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC
06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Năm trên năm)
06:30 JPY Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc (Tháng 2)


06:30 JPY CPI Lõi của Tokyo (Năm trên năm) (Tháng 3)
06:50 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
13:45 EUR Chỉ Số Chi Tiêu Tiêu Dùng Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
13:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng)
13:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng)
16:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 3)