02:00 CAD Bài Phát Biểu của Poloz, Thống Đốc Ngân Hàng Canada
04:00 NZD Quyết Định Lãi Suất
04:00 NZD Bản Công Bố Lãi Suất của RBNZ
06:50 JPY Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 5)
13:00 EUR Môi Trường Tiêu Dùng của Gfk Đức (Tháng 7)
14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm)
14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 6)
15:00 EUR Báo Cáo Hàng Tháng của ECB
16:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
16:45 EUR Đấu Giá BTP 10 Năm của Italy
19:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
19:30 USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
19:30 USD Chỉ Số Giá GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
20:30 GBP Bài Phát Biểu của Haldane, Thành Viên MPC BoE
21:45 USD Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC
23:00 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC