03:35 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
07:00 NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ (Tháng 3)
13:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Năm trên năm) (Tháng 3)
13:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
13:00 EUR Môi Trường Tiêu Dùng của Gfk Đức (Tháng 4)


13:45 EUR Chỉ Số Chi Tiêu Tiêu Dùng Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
16:45 EUR Đấu Giá BTP 10 Năm của Italy
19:30 USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 4)
19:30 USD Chỉ Số Giá GDP (Quý trên quý) (Quý 4)
19:30 USD Cán Cân Thương Mại Hàng Hóa (Tháng 2)
20:00 ZAR Quyết Định Lãi Suất của Nam Phi (Tháng 3)
21:00 USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma
23:00 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC