GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

03:00 BRL Công Việc theo Bảng Lương Ròng của CAGED
03:30 USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC
06:10 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC
07:00 AUD Doanh Số Bán Nhà Mới của HIA (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
07:45 AUD Bài Phát Biểu của Kent, Trợ Lý Thống Đốc RBA


14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm)
14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 3)
17:00 EUR Tổng Số Người Tìm Việc ở Pháp
20:00 USD Chỉ số HPI Composite – 20 của S&P/CS (Năm trên năm) (Tháng 1)
21:00 USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 3)
22:00 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc