00:00 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh
01:00 USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC
06:30 JPY CPI Lõi của Tokyo (Năm trên năm) (Tháng 5)
15:00 EUR Chỉ Số Kỳ Vọng Kinh Doanh của Đức (Tháng 4)
15:00 EUR Chỉ Số Đánh Giá Hiện Tại Đức (Tháng 4)
15:00 EUR Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh Ifo của Đức (Tháng 4)
15:30 GBP Đầu Tư Kinh Doanh (Quý trên quý) (Quý 1)


15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 1)
15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
15:30 GBP Chấp Thuận Tổng Tiền Cho Vay Thế Chấp
19:00 AUD Bài Phát Biểu của Bullock, Trợ Lý Thống Đốc RBA
19:30 USD Chuyên Chở Tư Liệu Sản Xuất Phi Quốc Phòng, Không Tính Máy Bay (Tháng trên tháng)
19:30 USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
20:15 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
20:20 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh
20:20 USD Chủ tịch Fed Powell phát biểu
21:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 5)
21:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 5)
22:45 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
22:45 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC