GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

02:30 CAD Bài Phát Biểu của Poloz, Thống Đốc Ngân Hàng Canada
05:00 AUD Bài Phát Biểu của Kent, Trợ Lý Thống Đốc RBA
08:30 AUD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Quý trên quý) (Quý 1)
08:30 AUD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Năm trên năm) (Quý 1)
08:30 AUD CPI Trung Bình Lược Bỏ (Quý trên quý) (Quý 1)


14:00 GBP BoE Deputy Governor Woods Speaks
15:00 EUR Chỉ Số Kỳ Vọng Kinh Doanh của Đức (Tháng 4)
15:00 EUR Chỉ Số Đánh Giá Hiện Tại Đức (Tháng 4)
15:00 EUR Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh Ifo của Đức (Tháng 4)
17:00 GBP Đơn Đặt Hàng Xu Hướng Công Nghiệp của CBI (Tháng 4)
20:00 USD Chỉ số HPI Composite – 20 của S&P/CS (Năm trên năm) (Tháng 2)
20:10 GBP BoE Deputy Governor Woods Speaks
21:00 USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 4)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 3)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc