01:05 USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC
04:30 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC
15:15 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh
15:15 GBP Bài Phát Biểu của Ramsden, Thành Viên MPC
15:15 GBP Bài Phát Biểu của Saunders, Thành Viên MPC BoE
15:15 GBP Bài Phát Biểu của Vlieghe, Thành Viên MPC
16:00 GBP Báo Cáo Lạm Phát
17:00 GBP Đơn Đặt Hàng Xu Hướng Công Nghiệp của CBI (Tháng 5)
19:30 CAD Doanh Số Bán Sỉ (Tháng trên tháng) (Tháng 3)