04:00 BRL Quyết Định Lãi Suất của Brazil
05:45 NZD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
08:30 JPY Bài Phát Biểu của Funo, Thành Viên Hội Đồng BOJ
14:30 CHF Quyết Định Lãi Suất
14:30 CHF Đánh Giá Chính Sách Tiền Tệ SNB
15:00 NOK Quyết Định Lãi Suất của Na Uy
15:30 CHF Cuộc Họp Báo SNB


15:40 EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha
16:45 EUR Bài Phát Biểu của Weidmann, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Đức
18:00 GBP Cắt giảm theo số phiếu của MPC (Tháng 6)
18:00 GBP Gia tăng theo số phiếu của MPC (Tháng 6)
18:00 GBP Không thay đổi theo số phiếu của MPC (Tháng 6)
18:00 GBP Tổng số tiền Nới Lỏng Định Lượng (QE) của Ngân Hàng Anh (Tháng 6)
18:00 GBP Quyết Định Lãi Suất (Tháng 6)
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 6)
19:30 USD Việc Làm của Fed Philly (Tháng 6)
19:30 CAD Doanh Số Bán Sỉ (Tháng trên tháng) (Tháng 4)