01:30 CAD Bài Phát Biểu của Poloz, Thống Đốc Ngân Hàng Canada
03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
05:45 NZD Thay Đổi Việc Làm (Quý trên quý) (Quý 1)
05:45 NZD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Quý 1)
06:00 KRW CPI Hàn Quốc (Năm trên năm) (Tháng 4)
08:45 CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Caixin Trung Quốc (Tháng 4)


12:45 CHF Môi Trường Tiêu Dùng của SECO (Quý 2)
14:15 CHF Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 3)
14:15 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Tây Ban Nha (Tháng 4)
14:30 CHF Chỉ Số PMI của SVME (Tháng 4)
14:45 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Italy (Tháng 4)
14:50 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 4)
14:55 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 4)
15:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 4)
15:30 GBP PMI Xây Dựng (Tháng 4)
16:00 EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý)
16:00 EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm)
16:00 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 3)
19:15 USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 4)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma
22:30 EUR Bài Phát Biểu của Weidmann, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Đức