01:00 USD Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 5)
03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
07:30 AUD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Tháng 6)
9 phút AUD Bài Phát Biểu của Lowe, Thống Đốc Ngân Hàng Dự Trữ Australia
12:30 EUR Bảng Lương Phi Nông Nghiệp của Pháp (Quý trên quý) (Quý 1)
14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 5)
14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 5)


14:15 CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
15:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA
15:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 5)
15:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
15:30 GBP Đầu Vào PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
16:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
16:40 EUR Đấu Giá Bund 10 Năm của Đức
19:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Năm trên năm) (Tháng 4)
19:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 USD PPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma