02:00 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh
04:00 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC
05:30 NZD Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 3)
08:30 AUD Điểm Báo về Độ Ổn Định Tài Chính của RBA


13:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 3)
14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 3)
15:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA
16:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 2)
19:00 USD Bài Phát Biểu của Rosengren, Thành Viên FOMC
20:00 USD Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC
21:00 USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 2)
21:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 4)
21:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 4)