04:00 KRW Niềm Tin Tiêu Dùng của Hàn Quốc (Tháng 5)

06:50 JPY Chỉ Số Giá Cả Dịch Vụ Công Ty (CSPI) (Năm trên Năm)

11:30 NOK Niềm Tin Tiêu Dùng (Quý 2)

12:00 JPY CPI Lõi của Ngân Hàng Nhật Bản (Năm trên Năm)

12:45 CHF GDP Thụy Sỹ (Năm trên Năm) (Quý 1)

12:45 CHF GDP Thụy Sỹ (Quý trên Quý) (Quý 1)

13:00 CHF Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 4)

13:00 EUR Chỉ Số Giá Nhập Khẩu Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

13:00 EUR Chỉ Số Giá Nhập Khẩu Đức (Năm trên Năm) (Tháng 4)

13:00 EUR Môi Trường Tiêu Dùng của Gfk Đức (Tháng 6)

13:45 EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Pháp (Tháng 5)

14:00 SEK Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 5)

14:00 SEK Niềm Tin Sản Xuất (Tháng 5)

14:30 SEK Tăng Trưởng Cho Vay Hộ Gia Đình Thụy Điển (Năm trên Năm) (Tháng 4)

14:30 SEK Doanh Số Bán Lẻ Thụy Điển (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

14:30 SEK Swedish Retail Sales (Năm trên Năm) (Tháng 4)

14:30 SEK Cán Cân Mậu Dịch của Thụy Điển (Tháng 4)

15:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch Italy với Các Quốc Gia Không Thuộc Châu Âu (Tháng 4)

15:00 EUR Cung Tiền M3 (Năm trên Năm) (Tháng 4)

15:00 EUR Khoảng Cho Vay Tư Nhân (Năm trên Năm)

15:30 GBP Chấp Thuận Tổng Tiền Cho Vay Thế Chấp

15:30 EUR Lòng Tin Kinh Doanh của Bồ Đào Nha (Tháng 5)
15:30 EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Bồ Đào Nha (Tháng 5)

16:00 EUR Cuộc Khảo Sát Doanh Nghiệp và Người Tiêu Dùng (Tháng 5)

16:00 EUR Môi Trường Kinh Doanh (Tháng 5)
16:00 EUR Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 5)
16:00 EUR Kỳ Vọng Lạm Phát Tiêu Dùng (Tháng 5)
16:00 EUR Kỳ Vọng Giá Bán (Tháng 5)
16:00 EUR Cảm Tính Dịch Vụ (Tháng 5)
16:00 EUR Cảm Tính Công Nghiệp (Tháng 5)

16:40 EUR Đấu Giá Schatz 2 Năm của Đức

17:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ của Ai Len (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

17:00 EUR Irish Retail Sales (Năm trên Năm) (Tháng 4)

17:15 EUR Lòng Tin Kinh Doanh của Tây Ban Nha