08:00 NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ (Tháng 6)

08:00 NZD Hoạt Động của Chính Ngân Hàng Quốc Gia New Zealand (NBNZ) (Tháng 6)

12:00 EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Phần Lan (Tháng 6)

12:00 EUR Niềm Tin Công Nghiệp của Phần Lan (Tháng 6)

13:00 NOK Doanh Số Bán Lẻ Lõi của Na Uy (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Tháng trên Tháng)

14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên Năm)

14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Tháng trên Tháng)

14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên Năm) (Tháng 6)

14:30 SEK Cán Cân Mậu Dịch của Thụy Điển (Tháng 5)

15:00 EUR Lòng Tin Kinh Doanh của Italy (Tháng 6)

15:00 EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Italy (Tháng 6)

16:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch Italy Với Các Quốc Gia Không Thuộc Châu Âu (Tháng 5)

16:00 EUR Cuộc Khảo Sát Doanh Nghiệp Và Người Tiêu Dùng (Tháng 6)

16:00 EUR Môi Trường Kinh Doanh (Tháng 6)

16:00 EUR Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 6)

16:00 EUR Kỳ Vọng Lạm Phát Tiêu Dùng (Tháng 6)

16:00 EUR Kỳ Vọng Giá Bán (Tháng 6)

16:00 EUR Cảm Tính Dịch Vụ (Tháng 6)

16:00 EUR Cảm Tính Công Nghiệp (Tháng 6)

16:30 ZAR PPI Nam Phi (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

16:30 ZAR South African PPI (Năm trên Năm) (Tháng 5)

16:45 EUR Đấu Giá BTP 10 Năm của Italy

16:45 EUR Đấu Giá BTP 5 Năm của Italy

17:15 EUR Lòng Tin Kinh Doanh của Tây Ban Nha