10:00 JPY Thống Đốc Ngân Hàng Nhật Bản Kuroza Phát Biểu.
12:00 JPY Chỉ Số Hàng Đầu.

12:00 EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Phần Lan (Tháng 5).

13:00 EUR Niềm Tin Công Nghiệp của Phần Lan (Tháng 5).

13:30 CHF Mức Độ Việc Làm (Quý 1).

15:30 HKD Hàng Hóa Xuất Khẩu Hồng Kông (Tháng trên Tháng) (Tháng 4).

15:30 HKD Hàng Hóa Nhập Khẩu Hồng Kông (Tháng trên Tháng) (Tháng 4).

15:30 HKD Cán Cân Mậu Dịch Hồng Kông.

15:40 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB.

17:00 EUR Tổng Số Người Tìm Việc ở Pháp.
20:00 EUR Đấu Giá BTF 12 Tháng của Pháp.

20:00 EUR Đấu Giá BTF 3 Tháng của Pháp.

20:00 EUR Đấu Giá BTF 6 Tháng của Pháp.

20:30 BRL Tài Khoản Vãng Lai (USD) (Tháng 4).

20:30 BRL Đầu Tư Trực Tiếp của Nước Ngoài (USD) (Tháng 4).