09:00 NZD Quyết Định Lãi Suất

09:00 NZD Bản Công Bố Lãi Suất của RBNZ

10:00 NZD Cuộc Họp Báo của NHTW Niu – Di Lân

12:00 SGD Sản Lượng Công Nghiệp của Singapore (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

12:00 SGD Sản Lượng Công Nghiệp của Singapore (Năm trên Năm) (Tháng 5)

13:00 EUR Môi Trường Tiêu Dùng của Gfk Đức (Tháng 7)

13:00 NOK Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Na Uy (Tháng 4)

13:45 EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Pháp (Tháng 6)

15:00 EUR Thâm Hụt Công Italy (Quý 1)

15:00 CHF Kỳ Vọng ZEW (Tháng 6)

15:30 GBP Chấp Thuận Tổng Tiền Cho Vay Thế Chấp

16:15 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh

16:15 GBP Báo Cáo Lạm Phát

16:45 EUR Đấu Giá BOT 6 Tháng của Italy

17:00 EUR Tổng Số Người Tìm Việc Ở Pháp