06:30 Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Năm trên năm) (Tháng 1)

06:30 Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc (Tháng 1)

06:30 JPY CPI Lõi của Tokyo (Năm trên năm) (Tháng 2)

07:00 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh

15:00 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Tây Ban Nha

15:00 BRLChỉ Số Lạm Phát IGP-Fipe (Chỉ Số Giá Tổng Quát – Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Fipe) (Tháng trên tháng) (Tháng 2)

15:10 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB

07:00 Doanh Số Bán Nhà Mới của HIA (Tháng trên tháng)

Ướm thử Bài Phát Biểu của May, Thủ Tướng Anh

16:30 PMI Xây Dựng (Tháng 2)

17:00 Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh

20:30 Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng trên tháng) (Tháng 12)

20:30 Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 4)

20:30 GDP theo dữ liệu Hàng Năm Hóa (Quý trên quý) (Quý 4)

22:00 Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 2)

22:00 Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 2)