08:30 CNY CPI Trung Quốc (Năm trên Năm) (Tháng 5)

08:30 CNY CPI Trung Quốc (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

08:30 CNY PPI Trung Quốc (Năm trên Năm) (Tháng 5)

10:00 KRW Cung Tiền M2 của Hàn Quốc (Tháng 4)

12:30 EUR Bảng Lương Phi Nông Nghiệp của Pháp (Quý trên Quý) (Quý 1)

14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên Năm) (Tháng 5)

14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên Năm) (Tháng 5)

14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:15 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu

16:00 AUD Bài Phát Biểu của Ellis,Trợ Lý Thống Đốc RBA

16:00 EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB

16:40 EUR Đấu Giá Bund 10 Năm của Đức

16:45 EUR Đấu Giá BOT 12 Tháng của Italy