06:50 JPY Tài Khoản Vãng Lai Không Điều Chỉnh Theo Thời Vụ (Tháng 5)

07:30 JPY Thống Đốc Ngân Hàng Nhật Bản Kuroza Phát Biểu

12:00 JPY Chỉ Số Hiện Tại Của Giới Quan Sát Nền Kinh Tế (Tháng 6)

13:00 EUR Xuất Khẩu Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

13:00 EUR Nhập Khẩu Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

13:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

13:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch của Đức (Tháng 5)

13:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch của Phần Lan (Tháng 5)

15:30 EUR Độ Tự Tin của Nhà Đầu Tư Sentix (Tháng 7)

16:00 SGD Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Singapore Theo USD (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

18:00 BRL Chỉ Số Lạm Phát IGP-DI (Chỉ Số Giá Tổng Quát – Sẵn Có Nội Địa) (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)