08:00 AUD Mức Độ Lạm Phát của MI (Tháng trên Tháng)

08:30 AUD Quảng Cáo Việc Làm của ANZ (Tháng trên Tháng)

08:30 AUD Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng trên Tháng) (Quý 1)

08:30 AUD Lợi Nhuận Hoạt Động Gộp Công Ty (Quý trên Quý) (Quý 1)

08:30 AUD Lợi Nhuận Trước Thuế Công Ty (Quý trên Quý) (Quý 1)

12:00 INR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Nikkei Markit (Tháng 5)

13:30 SEK Chỉ Số PMI Sản Xuất của Thụy Điển (Tháng 5)

13:30 CHF CPI Thụy Sỹ (Năm trên Năm) (Tháng 5)

13:30 CHF CPI Thụy Sỹ (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

13:30 AUD Giá Cả Hàng Hóa (Năm trên Năm)

14:00 NOK PMI Sản Xuất của Na Uy (Tháng 5)

14:15 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Tây Ban Nha (Tháng 5)

14:30 SEK Doanh Số Bán Lẻ Thụy Điển (Tháng trên Tháng) (Tháng 4)

14:30 SEK Swedish Retail Sales (Năm trên Năm) (Tháng 4)

14:30 CHF Chỉ Số PMI của SVME (Tháng 5)

14:45 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Italy (Tháng 5)

14:50 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 5)

14:55 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 5)

15:00 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Hi Lạp (Tháng 5)

15:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 5)

15:30 GBP Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 5)

16:00 ZAR Chỉ Số PMI Sản Xuất Nam Phi